fechar
A UON Consulting informa os seus Clientes que se encontra a dar seguimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (1)
(1) A Proteção das Pessoas singulares relativamente ao Tratamento de Dados Pessoais é um direito fundamental. O artigo 8º nº 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 16º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelecem que todas as pessoas têm direito à Proteção dos Dados de caráter pessoal que lhes digam respeito.
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
Usługa certyfikatow energetycznych świadczona przez UON oferuje klientom audyty i badania efektywności elektrycznej, audyty jakości powietrza, obejmujące wszystkie wymagania stawiane przez nowe przepisy prawne. 

System certyfikacji energetycznej i jakości powietrza wewnętrznego reguluje dyrektywa unijna 2002/91/EC. Obliguje ona państwa członkowskie do wprowadzenia świadectw energetycznych ktoremu podlegają wszystkie nowo powstające oddawane do użytku budynki oraz budynki lub lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. 

Poza obowiązkowymi funkcjami, bardzo ważnym narzędziem w zarządzaniu efektywnością energetyczną i obniżaniu kosztów, jest oszczędność w oparciu o inwestycje zaprojektowane przez ekspertów. 

Intencją certyfikacji jest zapewnienie użytkownikom informacji na temat zużycia energii w budynkach, ktorą klasyfikuje się według rankingu (A do G). Podobna klasyfikacja stosowana jest obecnie w urządzeniach elektrychnych. 

Ograniczenie zużycia energii nie jest osiągane kosztem poświęcenia poziomu komfortu termicznego, ale poprzez wykorzystanie i wdrożenie energooszczednego sprzętu i technik budowalnych.